Ottar Brox

Et banebrytende individ har forlatt oss og etterlater et varig spor. Urplans egen Jørn Cruickshank har skrivet et innlegg til ære for Ottar Brox på NB Nordnorskdebat sin nettside

«Takk skal du ha, Ottar Brox, for alt du ga, til så mange.» – Jørn Cruickshank

Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging

I dette blogginnlegget av John Pløger blir temaene opplysning og fremmedgjøring utforsket med fokus på deres betydning i planleggingen av samfunn og byer. Her vil vi få innsikt i hvordan disse begrepene påvirker vår forståelse av omgivelsene, vår tilhørighet til steder, og hvordan de former både politikk og samfunnsutvikling

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging»

URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider

Fra venstre: Rachel Berglund, Jørn Cruickshank, Paulina Emilia Nordström, John Erik Pløger, Guy Baeten, Karl Emil Pull og Jonny Aspen

I høst ble Teatret i Kristiansand sentrum vertskap for en tankevekkende Smart City seminar, arrangert av URPLAN medlemmer Karl Emil Pull og John Pløger. Seminaret samlet fire fremtredende eksperter som delte sine innsikter i de stadig mer omtalte konseptene som preger dagens urbane landskap: «smarte byer,» «digitaliserte byer,» og «vitenskapsbyer.» Dette var en dyp utforskning av hvordan disse begrepene har blitt en del av, og kan bli en av den pågående transformasjonen av byer som tidligere var dominert av industriell produksjon.

Fortsett å lese «URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider»

Det flytende, det temporære, det uferdige

I dette innlegget gir John Pløger en innføring i tre begreper som har blitt stadig viktigere innenfor planleggingsfaget. Det flytende, det temporære og det uferdige kan for det utrente øye (hodet) virke nokså like, til tross for distinkte forskjeller mellom dem. Dette innlegget kan hjelpe deg på veien.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Det flytende, det temporære, det uferdige»

Er det gitt at redusert gateparkering vil gå ut over næringsliv?

URPLAN-medlemmene Paulina Nordström og John Pløger har sammen med Idunn Sem (Rådgiver, Fluks – Senter for ung kunst og kultur, UIA) skrevet debattinnlegg i Fædrelandsvennen om biltrafikk i Posebyen, Kristiansand. Trykk på lenken under for å lese deres argumentasjon for hvorfor mindre biltrafikk kan føre til at både næringsliv og mennesker trives bedre i byen.

Gratis tilgang her !

Flytende planlegging i praksis – Musicon, Roskilde

En ny bydel ved Roskilde i Danmark vant 2022 ‘Blandet By Prisen’ innstiftet av avisen Politiken og Dansk Byplanlaboratorium. Musicon er et gjennomtenkt forsøk på å bruke flytende planlegging som strategi for å skape en annerledes bydel basert på en annerledes deltakelsesprosess. Flytende planlegging var et strategisk ledd i stedsutviklingen som til slutt ble til bydelen Musicon.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Flytende planlegging i praksis – Musicon, Roskilde»

Planlegging, demokratisk underskudd – hva må gjøres?

Politikere sier planlegging er demokratisk. Det må bety at de anser det som et ‘representativt demokrati’. Planlegging har imidlertid i mer enn 50 år vært kritisert for å ha et demokratisk underskudd. Planleggere sier at offentlig medvirkning er deliberativ, dvs. en forhandling mellom likestilte parter. Borgere kan påvirke forhold som angår dem. Alle er enige om at planlegging er et redskap i styring av samfunnsutviklingen; iallfall arealbruken, areal-disponeringen, plasseringen av funksjoner og bygningskvalitet.

Dette er fine ord, men alt avhenger som bekjent av øynene som ser og hva man legger i ordene. Dette skal belyses her.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Planlegging, demokratisk underskudd – hva må gjøres?»