Prosjekter

Bynett Sør

Bynett Sør er et nettverk mellom forskning og offentlig sektor i Agder. Målgruppen er kommuner som driver med by- og stedsutvikling, og regionale aktører som har et regionalt utviklingsansvar.

Bynett Sør skal være en regional møteplass for bærekraftig by- og stedsutvikling og smart mobilitet  i Agder og vi skal arbeide for å nå mål i Regionplan Agder 2030.

Windplan

I Norge blir størstedelen av vindkraftsøknader gjenstand for store konflikter. De fleste søknader blir enten overklaget eller trukket tilbake, og prosessene kan gjerne vare fem til åtte år. Dette illustrerer spenningen mellom en ambisiøs nasjonal politikk for fornybar energi på den ene siden, og lokal opposisjon, konflikt og avvisning av denne politikken på den andre. Målet med WINDPLAN er å utvide vår forståelse av konflikter knyttet til utbygging av vindkraft i Norge.