Turisme versus lokal kultur i Solvang, California

Av: Jørn Cruickshank, Institutt for Global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA

RKFPEG Solvang, California, United States – August 10, 2018: people walking in main street of Solvang, famous travel destination in Santa Barbara County. Old

Denne artikkelen handler om samspillet mellom turisme og lokal kultur i den lille byen Solvang i California. Ved å bruke Deleuze og Guattari sin måte å tenke omkring begjær får forfatteren frem hvordan lokale krefter styrer kapitalismen slik at den tjener både turister og innbyggerne i Solvang sine interesser. Formålet med artikkelen er å lansere en alternativ kritisk tilnærming til sted. Verken assemblage teoriens retningsløse og viljeløse tilblivelse eller en marxistisk-inspirert kritikk av kapitalismen gir et godt utgangspunkt for handling. I artikkelen lanseres derfor en form for kritisk teori som tar utgangspunkt i det som allerede fins, som viser fram motivasjonen til de som jobber for å gjøre stedet enda bedre. Slik kunnskap danner et bedre utgangspunkt for planlegging av stedsutvikling.

Artikkelen er tilgjengelig online:  https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.06.022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *