Fargeløs byutvikling i Kristiansand?

Synes du bybildet i Kristiansand blir mer og mer monotont? Er byen i ferd med å miste sin identitet og se ut som alle andre norske byer? Hvorfor skal alle nye bygg være grå og svarte? Flere og flere norske byer har/samarbeider med egne fargeveiledere – er det ikke på tide at også Kristiansand får dette?

Av: bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, UiA: André Seljestad Knudsen og Anja Bergan

Erfaringer fra bacheloroppgaven «Fasadefarger i Kvadraturen» ble presentert på «Plan og Pils» den 11. november.

Da vi skulle skrive bacheloroppgave i Samfunnsplanlegging våren 2021 bestemte vi oss for å sette søkelys på Kvadraturen i Kristiansand. Da vi begge har et stort engasjement for byen vår, og ser dessverre en tendens til at spesielt nybygg som har blitt bygd de siste 10 årene og prosjekter som er på vei ofte får fasader som ikke er stedstilpasset. Og med stedstilpasset legger vi vekt på arkitektur, farger, menneskelige høyder og skala. Samtidig som dette ikke bare er en trend for Kristiansand, men at dette skjer i hele Norge. Man bygger monotont, likt, grått, trist og modernistisk som ikke tar hensyn til omkringliggende stedsidentitet. Og at fasader består som oftest av glass, stål og betong. Det er viktig å presisere her at materialene ikke nødvendigvis alltid er den store stygge ulven, men det er utførelsen, mangelen på stedstilpassning og mangelen på kunnskap rundt tematikken og forskning.

Vi ser også at prosjekter som blir godkjent dessverre altfor ofte består av «copy/paste» tendenser fra overalt fra landet. Som igjen skaper en stor mangel på stedsidentitet.

I vår oppgave tar vi for oss Kvadraturen i Kristiansand. Vi bruker informanter innenfor flere aktuelle sektorer innenfor arkitektur, byutvikling, kommunikasjon og fargedesignere. Vi trekker også inn at flere byer i Norge blant annet jobber med eller allerede har en fargeveileder for byen sin. Dette er noe vi også etterlyser i Kristiansand. Ikke nødvendigvis som et krav, men som et verktøy og akkurat, en veileder.

Av forskning ser vi på at vi som mennesker fortsatt er dyr, og koblet til naturens med behov for stimuli, organiske linjer, farger, påvirkningskraft, tilhørighet og trygghet, blant annet. Gang på gang viser forskning til at vi mennesker ikke trives i monotone og akromatisk omgivelser, og at vi videre har et grunnleggende behov for bra estetikk i våre omgivelser. Vi ser at det mangler en grunnleggende diskusjon rundt estetikk og hvordan det påvirker oss som mennesker. Til tross for at estetikk kan være individuelt så er det noen grunnleggende prinsipper som gjelder for oss mennesker. Fokus har altfor lenge vært på rask vekst, salg av boliger og områder og ekspansjon av byer. Oppi alt dette forsvinner gjerne da fokuset på menneskelig verdi, helse og trivsel.

Vi oppdaget gjennom prosessen at fasadefarger og byrom er viktige egenskaper som skaper stedsidentitet. Der én av de faktorene som skaper den identiteten er fasadefarger i og rundt byrom. Vår bekymring er at Kvadraturen og Kristiansand er i ferd med å miste stedsidentitet som Sørlandsby. Gjennom informantenes tilbakemelding ser vi at stedsidentitet, fasadefarger og god byutvikling ikke burde nedprioriteres av et ønske om rask befolkningsvekst eller økonomisk vinning.

Vi konkluderer dermed med at fasadefarger i aller høyeste grad være ÉN del av byutviklingsplanene. Og at byutviklingsfaget blir mer evidensbasert, mer reell brukermedvirkning og at estetikk som fag må bli løftet mye høyere. Både fra politikere, utbygger, arkitekter, kommunalt og statlig. Og at vi som sivilbefolkning også stiller krav og bruker de kommunikasjonsverktøyene vi har til rådighet.

Etter foredraget på Plan og Pils 11. november i regi av BoBy- Agder så fikk vi mye tilbakemelding og merket oss at det var et stort engasjement rundt tematikken. Vi håper ved å løfte denne tematikken opp til samtale så vil vi forhåpentligvis se endring og en større bevisstgjøring rundt våre byrom og oppholdssteder.

Følg med på flere plan og pils arrangementer på facebook: https://www.facebook.com/AgderBOBY

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *