Studentprosjekt om nytt studenthus i Kristiansand!

Masterstudenter i Helsevitenskap og Samfunnsplanlegging har høsten 2022 jobbet med en case-oppgave som omhandlet etableringen av det nye studenthuset i Kristiansand sentrum.

Gjennom emnet Sv-420 Samskaping – teori i praksis har studentene hatt samarbeid med Cultiva, SiA, VT, UiA og Alma Eik arkitekter. Studentenes vinkling har vært hvordan nevnte aktører kan bruke medvirkning og samskaping sammen med studentene for å sikre de beste forutsetningene for et nytt studenthus.

Masterstudentene Ingrid Løvstad, Martine D. Havnes og Andre S. Knudsen har skrevet om hvilke behov studentene har knyttet til det nye studenthuset. Som en del av fagets midtveisevalueringer og muntlig eksamen, fikk studentene vise sine resultater for styringsgruppen i Skippergata24 og styret i Stiftelsen Cultiva. Her kan du se PowerPoint fra studentenes presentasjon!

«Vi har sett på hva som trengs av et studenthus i et folkehelseperspektiv. 12.000 studenter oppgir at de føler utenforskap, og like mange at de føler seg isolert. Det de trenger er et studenthus hvor de kan komme alene uten å føle seg alene», sa Ingrid Løvstad til Fædrelandsvennen.

Det fremtidige studenthuset i Kristiansand.

Studentene mener studenthuset kan sørge for å gjøre Kristiansand til en studentby, ikke bare en by med studenter. Slik det er i dag, mangler studentene et sted å være i byen. Martine Havnes forteller at mange kafeer i byen har klistrelapper på bordet hvor det står: «Hei student. Om du skal studere ber vi om at du ikke sitter her mer enn to timer». Men om studenthuset skal bli brukt, er det viktig at de som skal bruke det får si sin mening om hva studenthuset skal være. Det har vist seg at bare 32 prosent av studentene i det hele tatt vet at det skal komme et studenthus til byen.

Om du ønsker å lese mer om prosjektet, sjekk ut artikkel på Fædrelandsvennen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *