URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider

Fra venstre: Rachel Berglund, Jørn Cruickshank, Paulina Emilia Nordström, John Erik Pløger, Guy Baeten, Karl Emil Pull og Jonny Aspen

I høst ble Teatret i Kristiansand sentrum vertskap for en tankevekkende Smart City seminar, arrangert av URPLAN medlemmer Karl Emil Pull og John Pløger. Seminaret samlet fire fremtredende eksperter som delte sine innsikter i de stadig mer omtalte konseptene som preger dagens urbane landskap: «smarte byer,» «digitaliserte byer,» og «vitenskapsbyer.» Dette var en dyp utforskning av hvordan disse begrepene har blitt en del av, og kan bli en av den pågående transformasjonen av byer som tidligere var dominert av industriell produksjon.

Guy Baeten åpnet seminaret med sitt innlegg om Waterfront Toronto. Han kastet lys på den fascinerende saken om Google’s ambisiøse planer om å skape et privat, smart bydistrikt i Toronto. Et sitat delt under seminaret av Google’s forlatte planer for et privatisert smart bydistrikt i Toronto, avslører ambisjonene som lå bak området.

“All the things you could do if
someone would just give us a
city and put us in charge”

Dette kaster et interessant perspektiv på hvordan store teknologiselskaper ser på muligheten for å forme fremtidens byer.

Karl Emil Pull tok oss med inn i verden av blockchain og hvordan denne teknologien har potensial til å revolusjonere både økonomi og byplanlegging. Blockchain ønsker å gi brukere kontroll over sin egen data, noe som kan være en motvekt mot bekymringene om personvern og datahandel. Spesielt interessant var diskusjonen om hvordan blockchain city og blockchain urbanisme kan endre måten byer fungerer på og til og med skape nye samfunn utenfor det etablerte systemet.

Etter pausen tok Jonny Aspen oss med inn i en verden der urbane miljøer er gjennomsyret av kommunikasjonsteknologi, data og medier. Han diskuterte forskjellige typer platform urbanisme, fra online-til-offline tjenester til offentlig tjeneste formidding. Hans refleksjoner om hvordan denne utviklingen påvirker det urbane offentlige livet, og behovet for en ny konseptuell ramme for forskning, var tankevekkende.

“The old city of concrete,
glass, and steel now conceals a
vast underworld of computers
and software.”

Anthony M. Townsend (2013): Smart Cities:
Big Data, Civic Hackers, and the Quest for the
New Utopia

Til slutt brakte Jon Pløger filosofiske perspektiver til seminaret ved å utforske begrepet utopi. Han påpekte at utopi ikke bare handler om fremtidige drømmer, men også om mulighetene som finnes i nåtiden. Han argumenterte for at utopi er knyttet til følelsesmessig attraksjon og at det handler om å skape rom for handlinger i det eksisterende samfunnet. Hans refleksjoner om hvordan utopi er en kontinuerlig utvikling og retropia, som refererer til visjoner knyttet til et tapt eller stjålet fortid, var lærerikt.

Dette seminaret fra URPLAN var et inspirerende dykk ned i temaet smarte byer og de komplekse spørsmålene som omgir dem. Diskusjonene om teknologi, demokrati, og utopiske visjoner gir mye å reflektere over. Det er tydelig at fremtidens byer vil bli formet av en rekke faktorer, inkludert teknologiske innovasjoner, politiske beslutninger, og samfunnets håp og drømmer. Som vi beveger oss mot en stadig mer urbanisert fremtid, vil slike samtaler fortsette å være avgjørende for å forme våre byer på en bærekraftig og inkluderende måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *