Utforskende verksted i Oslo

Forskningsprosjekt med fokus på medvirkning i samfunnsplanlegging. I et samarbeid med ByKuben (Oslo kommune), Universitetet i Agder og aksjonsforskerne Kirsten Paaby (Paaby Prosess) og Mikaela Vasstrøm inviterte de til utforskende verksted for alle interesserte.

Av André Seljestad Knudsen (masterstudent i Global Utvikling og Samfunnsplanlegging ved UiA).

Et utforskende verksted skal åpne en prosess for å utvikle forståelser og ideer på tvers av kommunalt ansatte, politikere, borgere og sosiale entreprenører. Jeg fikk som student ved masterprogrammet Global utvikling og Samfunnsplanlegging muligheten til å være med som forskningsassistent. Min oppgave var blant annet å transkribere innholdet fra verkstedene som deltakerne skrev. I tillegg var jeg med på selve verkstedene og skrev observasjoner, knyttet nettverk og ble kjent med ulike forskningsmetoder. Jeg var med hele dagen på verkstedene og ble dermed også kjent med alle arrangementsansvarlige og lokale aktører og innbyggere fra Oslo.

Utforskende verksted del 1: «Hvordan kan borgerinitiativer og sosiale entreprenører bidra til fremtidens bærekraftige byutvikling?  Og, er kommunen rigget til å understøtte og samarbeide med slike initiativer?» I dette utforskende verkstedet tok vi utgangspunkt i nyskapende innbyggerdrevne prosjekter i Oslo, som binder sammen mennesker, sted og natur i nye fellesskap. Fem aktører ble invitert for å dele deres erfaringer med resten av deltakerne. Viktige elementer som ble tatt opp var: hva har vært kritiske vendepunkter, hva er barrierene og hva ses på som fremtidige muligheter? Verkstedet er en del av et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i Oslo, Bergen og Kristiansand for å se på relasjonen mellom kommune og borgerinitiativ, for å potensielt kunne forbedre fremtidig samarbeid og bærekraftig byutvikling.

Utforskende verksted del 2: «Kommunens utviklingsrolle i arbeidet med innbyggerinvolvering og bærekraftige nabolag – og hvordan styrke inkluderende og samarbeidende strukturer, nettverk, og møteplasser som varer over tid?»

Vi tar utgangspunkt i eksempler på Oslo kommunes arbeid med innbyggerinvolvering og bærekraftige nabolag. Vi inviterer kommunen ved ansatte i bydeler, etater og byrådsavdelinger til å dele sine erfaringer fra ulike prosjekter og prosesser som handler om å involvere innbyggere i dialog for bærekraftig by- og områdeutvikling. Hvor er kommunen i dag og hvor vil kommunen? Barrierer og muligheter? Mål for dagen: dialog, erfaringsutveksling og konkrete anbefalinger til kommunens politikk for innbyggerinvolvering og bærekraftig nabolag.

Det utforskende verkstedet er en del av prosjektet «Intermezzo – Dialogiske mellomrom i lokale planprosesser», som mottar støtte fra Kommunal – og moderniseringsdepartementet. Det er en del av en verkstedsserie, som tester ut en modell for «dialogiske mellom», hvor det legges til rette for kollektiv utforskning, aktiv lytting og læring mellom lokale borgerinitiativer og kommunale planetater.

Målet med de to sammenhengende verkstedene er å generere ny kunnskap og nye praksiser for bærekraftig byutvikling i Oslo.

Alle verkstedene har vært og er gratis. Mitt arbeid bestod i å skrive rapporten som skulle sendes ut til alle aktører og involverte. Som student på et studieprogram der medvirkning i planleggingsprosesser står høyt på agendaen, gir dette prosjektet verdifull erfaring og inspirasjon. Sentrale spørsmål samfunnsplanleggere og byutviklere er nødt til å stille seg er: Hvem planlegger vi for? Hvor aktive er innbyggere med i planleggingen? Som vitenskapelig assistent fikk jeg et verdifullt innsyn i hvordan kunnskap blir produsert i forbindelse med disse spørsmålene.

Min opplevelse var svært bra fordi jeg fikk god innsikt i hele prosessen rundt innbyggerinnspill. Slik at avstanden mellom planleggere, politikere og innbyggere blir mindre. Skriveprosessen var veldig fleksibel. Jeg fikk god tid og forståelse for at jeg hadde mye skole i samme periode. Er du student og har mulighet til å bli med som forskningsassistent, så anbefales det på det sterkeste! Du får innsyn i prosesser du kanskje skal jobbe med senere, verdifull skrivetrening og kontakter hos mulige arbeidsgivere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *