Digital tvilling- hvorfor vil ikke planleggere bruke det?

av Jørn Cruickshank

Digitale verktøy egner seg stadig bedre til å samle og presentere informasjon og til å analysere og simulere effekten av ulike plantiltak, også interaktivt og visuelt. Digitale geospatiale beslutningsstøttesystemer (GDPSS) inkluderer også nå digitale tvillinger av byer og steder, hvor planleggerne kan prøve seg fram med ulike alternative tiltak. Til tross for mulighetene er slike verktøy lite anvendt i norsk planlegging, og forskerne klør seg i hodet over hvorfor. I denne artikkelen pekes det på at årsaken kan være å finne i uavklarte spenninger i plansystemet. Planleggere er naturlig nok opptatt av å være ansvarlige, etterrettelige og nøyaktige, men har vansker med også å bidra til kollektiv utprøving av ulike alternative utviklingsbaner, med andre ord å agere strategisk. Det er særlig som et verktøy for dette siste vi ser et stort potensiale for digitale tvillinger. 

Les hele artikkelen her:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2024.2351080

Ottar Brox

Et banebrytende individ har forlatt oss og etterlater et varig spor. Urplans egen Jørn Cruickshank har skrivet et innlegg til ære for Ottar Brox på NB Nordnorskdebat sin nettside

«Takk skal du ha, Ottar Brox, for alt du ga, til så mange.» – Jørn Cruickshank

Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging

I dette blogginnlegget av John Pløger blir temaene opplysning og fremmedgjøring utforsket med fokus på deres betydning i planleggingen av samfunn og byer. Her vil vi få innsikt i hvordan disse begrepene påvirker vår forståelse av omgivelsene, vår tilhørighet til steder, og hvordan de former både politikk og samfunnsutvikling

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging»

URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider

Fra venstre: Rachel Berglund, Jørn Cruickshank, Paulina Emilia Nordström, John Erik Pløger, Guy Baeten, Karl Emil Pull og Jonny Aspen

I høst ble Teatret i Kristiansand sentrum vertskap for en tankevekkende Smart City seminar, arrangert av URPLAN medlemmer Karl Emil Pull og John Pløger. Seminaret samlet fire fremtredende eksperter som delte sine innsikter i de stadig mer omtalte konseptene som preger dagens urbane landskap: «smarte byer,» «digitaliserte byer,» og «vitenskapsbyer.» Dette var en dyp utforskning av hvordan disse begrepene har blitt en del av, og kan bli en av den pågående transformasjonen av byer som tidligere var dominert av industriell produksjon.

Fortsett å lese «URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider»