Planning and place: montage, post-human, milieu

Seminar at UiA May 12

The contestation of what we know and take as place and landscape is deep, not least from non-representational, non-human, and post-human theories. It seems us humans are now trying to domesticate the world to an unsure climate and ecological future, creating fear and frustration as well as radical change of landscapes and cities.

This seminar touches on three in-real-world intertwined problematics:
– Place and landscape as a montage; an assemblage of things, meanings,
and practices.
– The milieu as place of action and planning.
– Governing, planning and things on the move.

Fortsett å lese «Planning and place: montage, post-human, milieu»

Lefebvre og offentlig planlegging

Utfordringen med å kople sammen samfunns- og arealdelen er nok like gammel som planleggingen selv. Når vi fortsatt sliter med dette problemet, kan forklaringen være at vi tenker på feil måte om sammenhengen mellom det sosiale og det fysiske? Gjennom en sniktitt inn i tenkningen til den franske sosiologen Henri Lefebvre skal jeg i dette korte innlegget prøve å åpne opp for en alternativ vinkling på utfordringen.

Av Jørn Andreas Cruickshank, professor ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Concept of a dream home. Visualization of the house in the field. Self-sufficient, passive and ecological house. Architect serves the house on the tablet. stock photo
Det grunnleggende problemet med å kople sammen samfunns- og arealdelen handler om måten vi «tenker» sammenhengen mellom det fysiske rommet og det sosiale/økonomiske.
Fortsett å lese «Lefebvre og offentlig planlegging»

En uferdig verden krever en uferdig planlegging

Politikk og planlegging er å arbeide uferdig og temporært, men tar vi konsekvensene av det? I en verden bestående av stadig endring, trekker John Erik Pløger frem fem perspektiver på hvordan vi kan planlegge for en fremtid vi ennå ikke kjenner.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA

Leadership and successful business ideas concept 3d rendering of crowd 3d low polygon people arrow shape form walk together on white floor color tone image stock photo
Hvordan kan vi planlegge for en fremtid vi ikke kjenner?

Fortsett å lese «En uferdig verden krever en uferdig planlegging»

Fargeløs byutvikling i Kristiansand?

Synes du bybildet i Kristiansand blir mer og mer monotont? Er byen i ferd med å miste sin identitet og se ut som alle andre norske byer? Hvorfor skal alle nye bygg være grå og svarte? Flere og flere norske byer har/samarbeider med egne fargeveiledere – er det ikke på tide at også Kristiansand får dette?

Av: bachelorstudenter i samfunnsplanlegging, UiA: André Seljestad Knudsen og Anja Bergan

Erfaringer fra bacheloroppgaven «Fasadefarger i Kvadraturen» ble presentert på «Plan og Pils» den 11. november.

Fortsett å lese «Fargeløs byutvikling i Kristiansand?»

Bærekraft på Lagmannsholmen

Siden publiseringen av «Vår felles framtid» i 1987 har bærekraft spilt en stadig viktigere rolle i diskusjonene om hvordan vi skal utvikle vestlige byer.

Av: Jørn Cruickshank, Institutt for Global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA

Denne kronikken er først publisert i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/EajwKo/baerekraft-paa-lagmannsholmen

Utbygging av Lagmannsholmen er en god anledning til å prøve ut nye måter å utvikle bærekraftige byer på,  FOTO: JIM RUNE BJORVAND
Fortsett å lese «Bærekraft på Lagmannsholmen»

Vi må diskutere hva som rettferdiggjør utbygging av vindkraft i norsk natur

Er det mulig å snakke om landbasert vindkraft igjen eller er konflikten for betent?

Skrevet av:
Mikaela Vasstrøm: førsteamanuensis, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Kjell Overvåg; professor, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Laura Tolnov Clausen;  førsteamanuensis, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging
Hans Kjetil Lysgård;  professor og viserektor for forskning og tverrfaglige satsingerUNIVERSITET I AGDER

Klikk på bildet for å lese hele kronikken på forskersonen.no

Stedsagenter i Posebyen – studenter i samfunnsplanlegging utforsket stedsensitiv kommunikativ planlegging

Av:Paulina Nordström Førsteamanuensis ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging på Universitetet i Agder.

Mitt hjem er i Posebyen – en bydel i Kristiansand sentrum Kvadraturen. Det er et område med hvite vernede sørlandske trehus. Familien vår er leietakere, som i planprosesser for området blir sett som deltagere i planprosesser, hvis utleiere synes det er viktig. I Posebyen har jeg hørt fra borgere som bryr seg om sine nærområder bruke uttrykk som «ingen bryr seg» eller «vi gidder ikke stille up mer». Samtidig forteller kommuneplanens nye samfunnsdel Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030 at byen vil ha gode nærmiljøer og aktive innbyggere. Denne opplevde «mismatch» mellom politikk og stedsoppfattelse var utgangspunkt for undervisning i samfunnsplanlegging ved UiA.  

Masterstudenter på byvandring
Fortsett å lese «Stedsagenter i Posebyen – studenter i samfunnsplanlegging utforsket stedsensitiv kommunikativ planlegging»