Planlegging, demokratisk underskudd – hva må gjøres?

Politikere sier planlegging er demokratisk. Det må bety at de anser det som et ‘representativt demokrati’. Planlegging har imidlertid i mer enn 50 år vært kritisert for å ha et demokratisk underskudd. Planleggere sier at offentlig medvirkning er deliberativ, dvs. en forhandling mellom likestilte parter. Borgere kan påvirke forhold som angår dem. Alle er enige om at planlegging er et redskap i styring av samfunnsutviklingen; iallfall arealbruken, areal-disponeringen, plasseringen av funksjoner og bygningskvalitet.

Dette er fine ord, men alt avhenger som bekjent av øynene som ser og hva man legger i ordene. Dette skal belyses her.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Planlegging, demokratisk underskudd – hva må gjøres?»

Planleggings- og forvaltningsutfordringer for myrområder

Mitt navn er Vetle Ulrichsen Flaget. Jeg er nettopp ferdig med andre semester ved masterprogrammet Global Utvikling og Samfunnsplanlegging – Spesialisering i Samfunnsplanlegging, By- og Regional Utvikling. I den forbindelse har jeg vært så heldig å fått lov til å være vitenskapelig assistent for det femårige forskningsprosjekt REPEAT (REthinking sustainable land use of PEATland). Her er mine erfaringer fra å være i rollen som vitenskapelig assistent.

Av Vetle Ulrichsen Flaget (Masterstudent Global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA).

Fortsett å lese «Planleggings- og forvaltningsutfordringer for myrområder»

Antropocen – Hvorfor skal sosiologer bry seg?

URPLAN-medlem Marthe Elden Wilhelmsen har skrevet et innlegg for Sosiologen der hun argumenterer for miljøsosiologiens rolle i å løse dagens miljø- og klimakrise. Kanskje bør vi skifte kurs, og legge større vekt på sosiologien for å endre de samme sosiale handlingene som tross alt er roten til krisen? Klikk her for lese hennes argumentasjon.

Av Marthe Elden Wilhelmsen (stipendiat ved institutt for Global utvikling og samfunnsplanlegging, UiA).

Marthe Elden Wilhelmsen

Kan man selge et bygulv?

Bygulvet i Bjørvika i Oslo er solgt til en internasjonal eiendomsinvestor! Ikke mange vet det. Denne opplysningen fikk vi av Professor Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo, i hans tankevekkende og inspirerende forelesning ved Forskningsgruppen URPLAN sitt seminar. Her fortalte han om et nytt forskningsprosjekt som han er leder for: ‘Truly Public Places’.

The Buildings Of Bjørvika Barcode In Downtown Oslo, Norway stock photo
Fortsett å lese «Kan man selge et bygulv?»

Planning and place: montage, post-human, milieu

Seminar at UiA May 12

The contestation of what we know and take as place and landscape is deep, not least from non-representational, non-human, and post-human theories. It seems us humans are now trying to domesticate the world to an unsure climate and ecological future, creating fear and frustration as well as radical change of landscapes and cities.

This seminar touches on three in-real-world intertwined problematics:
– Place and landscape as a montage; an assemblage of things, meanings,
and practices.
– The milieu as place of action and planning.
– Governing, planning and things on the move.

Fortsett å lese «Planning and place: montage, post-human, milieu»

Lefebvre og offentlig planlegging

Utfordringen med å kople sammen samfunns- og arealdelen er nok like gammel som planleggingen selv. Når vi fortsatt sliter med dette problemet, kan forklaringen være at vi tenker på feil måte om sammenhengen mellom det sosiale og det fysiske? Gjennom en sniktitt inn i tenkningen til den franske sosiologen Henri Lefebvre skal jeg i dette korte innlegget prøve å åpne opp for en alternativ vinkling på utfordringen.

Av Jørn Andreas Cruickshank, professor ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Concept of a dream home. Visualization of the house in the field. Self-sufficient, passive and ecological house. Architect serves the house on the tablet. stock photo
Det grunnleggende problemet med å kople sammen samfunns- og arealdelen handler om måten vi «tenker» sammenhengen mellom det fysiske rommet og det sosiale/økonomiske.
Fortsett å lese «Lefebvre og offentlig planlegging»

En uferdig verden krever en uferdig planlegging

Politikk og planlegging er å arbeide uferdig og temporært, men tar vi konsekvensene av det? I en verden bestående av stadig endring, trekker John Erik Pløger frem fem perspektiver på hvordan vi kan planlegge for en fremtid vi ennå ikke kjenner.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA

Leadership and successful business ideas concept 3d rendering of crowd 3d low polygon people arrow shape form walk together on white floor color tone image stock photo
Hvordan kan vi planlegge for en fremtid vi ikke kjenner?

Fortsett å lese «En uferdig verden krever en uferdig planlegging»