Digital tvilling- hvorfor vil ikke planleggere bruke det?

av Jørn Cruickshank

Digitale verktøy egner seg stadig bedre til å samle og presentere informasjon og til å analysere og simulere effekten av ulike plantiltak, også interaktivt og visuelt. Digitale geospatiale beslutningsstøttesystemer (GDPSS) inkluderer også nå digitale tvillinger av byer og steder, hvor planleggerne kan prøve seg fram med ulike alternative tiltak. Til tross for mulighetene er slike verktøy lite anvendt i norsk planlegging, og forskerne klør seg i hodet over hvorfor. I denne artikkelen pekes det på at årsaken kan være å finne i uavklarte spenninger i plansystemet. Planleggere er naturlig nok opptatt av å være ansvarlige, etterrettelige og nøyaktige, men har vansker med også å bidra til kollektiv utprøving av ulike alternative utviklingsbaner, med andre ord å agere strategisk. Det er særlig som et verktøy for dette siste vi ser et stort potensiale for digitale tvillinger. 

Les hele artikkelen her:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2024.2351080