Digital tvilling- hvorfor vil ikke planleggere bruke det?

av Jørn Cruickshank

Digitale verktøy egner seg stadig bedre til å samle og presentere informasjon og til å analysere og simulere effekten av ulike plantiltak, også interaktivt og visuelt. Digitale geospatiale beslutningsstøttesystemer (GDPSS) inkluderer også nå digitale tvillinger av byer og steder, hvor planleggerne kan prøve seg fram med ulike alternative tiltak. Til tross for mulighetene er slike verktøy lite anvendt i norsk planlegging, og forskerne klør seg i hodet over hvorfor. I denne artikkelen pekes det på at årsaken kan være å finne i uavklarte spenninger i plansystemet. Planleggere er naturlig nok opptatt av å være ansvarlige, etterrettelige og nøyaktige, men har vansker med også å bidra til kollektiv utprøving av ulike alternative utviklingsbaner, med andre ord å agere strategisk. Det er særlig som et verktøy for dette siste vi ser et stort potensiale for digitale tvillinger. 

Les hele artikkelen her:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00291951.2024.2351080

Ottar Brox

Et banebrytende individ har forlatt oss og etterlater et varig spor. Urplans egen Jørn Cruickshank har skrivet et innlegg til ære for Ottar Brox på NB Nordnorskdebat sin nettside

«Takk skal du ha, Ottar Brox, for alt du ga, til så mange.» – Jørn Cruickshank

Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging

I dette blogginnlegget av John Pløger blir temaene opplysning og fremmedgjøring utforsket med fokus på deres betydning i planleggingen av samfunn og byer. Her vil vi få innsikt i hvordan disse begrepene påvirker vår forståelse av omgivelsene, vår tilhørighet til steder, og hvordan de former både politikk og samfunnsutvikling

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Opplysning og fremmedgjøring – viten og planlegging»

URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider

Fra venstre: Rachel Berglund, Jørn Cruickshank, Paulina Emilia Nordström, John Erik Pløger, Guy Baeten, Karl Emil Pull og Jonny Aspen

I høst ble Teatret i Kristiansand sentrum vertskap for en tankevekkende Smart City seminar, arrangert av URPLAN medlemmer Karl Emil Pull og John Pløger. Seminaret samlet fire fremtredende eksperter som delte sine innsikter i de stadig mer omtalte konseptene som preger dagens urbane landskap: «smarte byer,» «digitaliserte byer,» og «vitenskapsbyer.» Dette var en dyp utforskning av hvordan disse begrepene har blitt en del av, og kan bli en av den pågående transformasjonen av byer som tidligere var dominert av industriell produksjon.

Fortsett å lese «URPLAN’s Smart City Seminar: Nye Horisonter for Urbane Framtider»

Sensing rooftops

Rotterdam Rooftopdays har siden 2014 utforsket hvilke muligheter bytak kan ha for en bærekraftig byutvikling og oppmuntret sine innbyggere til å se bytak med nye øyne. I juni besøkte jeg evenementet og klatret opp på flere tak. En av hendelsene jeg fikk oppleve var forestillingen Sensing rooftops av danser Ilja Geelen og filmskaper Yassine Abouhamid. Sammen med Ilja fikk jeg anledning til å reflektere noen tanker omkring forestillingen og hvilke muligheter bytak kan gi for livet i byen.

Av Paulina Emilia Nordström ved institutt for Global utvikling og samfunnsplanlegging (UiA)

Fortsett å lese «Sensing rooftops»

Det flytende, det temporære, det uferdige

I dette innlegget gir John Pløger en innføring i tre begreper som har blitt stadig viktigere innenfor planleggingsfaget. Det flytende, det temporære og det uferdige kan for det utrente øye (hodet) virke nokså like, til tross for distinkte forskjeller mellom dem. Dette innlegget kan hjelpe deg på veien.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Det flytende, det temporære, det uferdige»

Er det gitt at redusert gateparkering vil gå ut over næringsliv?

URPLAN-medlemmene Paulina Nordström og John Pløger har sammen med Idunn Sem (Rådgiver, Fluks – Senter for ung kunst og kultur, UIA) skrevet debattinnlegg i Fædrelandsvennen om biltrafikk i Posebyen, Kristiansand. Trykk på lenken under for å lese deres argumentasjon for hvorfor mindre biltrafikk kan føre til at både næringsliv og mennesker trives bedre i byen.

Gratis tilgang her !

Flytende planlegging i praksis – Musicon, Roskilde

En ny bydel ved Roskilde i Danmark vant 2022 ‘Blandet By Prisen’ innstiftet av avisen Politiken og Dansk Byplanlaboratorium. Musicon er et gjennomtenkt forsøk på å bruke flytende planlegging som strategi for å skape en annerledes bydel basert på en annerledes deltakelsesprosess. Flytende planlegging var et strategisk ledd i stedsutviklingen som til slutt ble til bydelen Musicon.

Av John Erik Pløger, professor emeritus ved institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, UIA.

Fortsett å lese «Flytende planlegging i praksis – Musicon, Roskilde»